Сигурно плащане

 

Сигурността на информацията, поверена ни от клиентите на jacadi.bg, е един от най-важните ни приоритети.

В jacadi.bg използваме най-новите технологии, така че платежните Ви данни да се обработват в безопасна среда.

Нашата платформа за електронна търговия стриктно спазва стандартите за сигурност за търговци и процесори на платежни карти, което потвърждава, че следваме най-строгите препоръки и стандарти на индустрията, за да Ви предложим пазаруване в затворена, защитена и безопасна среда.